Cookies RodeRag webdesign

Waarom wordt uw toestemming voor het plaatsen van cookies gevraagd?

Vanaf 5 juni 2012 is nieuwe (cookie)wetgeving (artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet) van kracht met betrekking tot het opslaan van gegevens die websites van hun bezoekers verzamelen. Een website moet uw toestemming vragen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw computer.

Welke cookies gebruikt RodeRag webdesign?

Cookie bron
Naam
Doel
Opslagperiode
Functionele cookies:
Drupal SESSXXXX  Cookie slaat een versleutelde vorm van uw inloggegevens op  Ca drie weken, verdwijnt na uitloggen
   has_js  Slaat op of uw browser javascript kan gebruiken  Verdwijnt na verlaten van de website
EU Cookie Control  cookie-agreed  Slaat uw voorkeur voor het al dan niet plaatsen van cookies op, op uw computer  

 

Andere cookies:

 Google Analytics  __utma  Slaat identificatiegegevens van de bezoeker op  2 jaar na plaatsing of update
   __utmb  Slaat de duur van sitebezoek op  30 minuten na plaatsing of update
   __utmc  Dit cookie wordt wel geschreven op uw computer maar wordt niet meer uitgelezen door het analytics script op onze site.  Niet ingesteld
   __utmz  Slaat op waarvandaan de bezoeker op de site terecht is gekomen.  6 maanden na plaatsing of update

 

“Ik zie dat er Cookies gebruikt worden die niet in de lijst voorkomen?”

Onze site gebruikt een open source Content Management Systeem en door derden ontwikkelde functionaliteiten kunnen cookies gebruiken die niet direct door ons worden gesignaleerd, met name na software updates kan dit het geval zijn. Als u ziet dat onze site een cookie gebruikt die niet in onze lijst staat of heeft u een vraag over cookies, dan stellen wij het op prijs dat u daarover contact met ons opneemt.

Hoe voldoet RodeRag webdesign aan de nu geldende Telecommunicatiewet met betrekking tot cookiegebruik?

RodeRag webdesign verzamelt gegevens via Google Analytics, uw gegevens zijn anoniem   en kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid waardoor de cookiewet niet van toepassing wordt geacht. Wij vragen derhalve niet uw toestemming maar proberen u zo volledig mogelijk te informeren over uw privacy. Veranderende inzichten omtrent cookie-gebruik in de toekomst zullen gevolgd en, indien nodig, geïmplementeerd worden.