Cookiebepaling en websites.

Vanaf 5 juni 2012 is nieuwe cookiewetgeving van kracht die geldt als jewebsites cookies opslaat op de computer van je sitebezoeker. Volgens de artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet ben je nu verplicht je bezoekers te informeren over het cookie gebruik van je site en in de meeste gevallen moet je toestemming vragen voor het plaatsen van een cookie. Een uitzondering hierop vormen de functionele cookies. Wat functionele cookies zijn vind je hier. Ondanks de privacy bescherming, ergeren internetters zich aan de effecten van de cookiebepaling. In een wetsvoorstel van 28 maart 2014 is een voorstel tot wijziging van artikel 11.7a beschreven. Naast functionele cookies gaan mogelijk ook andere cookies tot de uitzondering in de bepaling behoren, dit alles onverminderd de Wet op bescherming persoonsgegevens. Uitgangspunt hierbij is, dat de cookie geplaatst wordt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en de effectiviteit van een te leveren dienst míts dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Voor alle andere cookies geldt de informatieplicht en moet toestemming voor plaatsing gevraagd worden.

Informatieplicht:

Naast het vragen van toestemming moet middels een privacy verklaring duidelijk gemaakt worden hoe met de (via cookies) verzamelde gegevens wordt omgegaan. De verklaring beantwoordt de volgende vragen:

  • Wie plaatst de cookies en verzamelt de gegevens?
  • Worden profielen opgesteld van de sitebezoeker?
  • Worden de informatieprofielen gebruikt om gericht reclame aan te bieden aan de sitebezoeker?
  • Wordt het surfgedrag van de sitebezoeker via een cookie gevolgd over meerdere websites?

De toestemming van de sitebezoeker moet zijn gebaseerd op de verstrekte informatie. Het al dan niet plaatsen van cookies kan ook geregeld worden via je browserinstellingen.