Content Management Systemen (CMS)

Een Content Management Systeem is een programma dat gebruikt wordt om, via een browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari , Google Chrome ea), een website in te richten en bij te houden.  Het aanleren van het programma is genoeg, specialistische, technische actergrondkennis is niet persé meer nodig, waardoor inhoud plaatsen op een site door vrijwel iedereen gedaan kan worden.

Een moderne site bouwen kan eigenlijk niet meer zonder Content Management Systeem. De schijnbaar onbegrensde mogelijkheden van het internet ontwikkelen zich zó razendsnel dat het vrijwel onmogelijk is, voor een individuele site eigenaar, alles bij te houden en in een site te verwerken. Nieuwe ontwikkelingen worden door de CMS bouwers gevolgd en toegevoegd, een site eigenaar kan vervolgens de nieuwe functies van het CMS toepassen.

 Globaal biedt een basis CMS in het algemeen:

  • de mogelijkheid tot plaatsen van inhoud (content management),
  • een database voor opslaan van inhoud en functionaliteit,
  • diverse specifieke inhoud functies (blog, gewone pagina, forum, winkel, survey/enquête),
  • beheer van het programma, de functies en de gebruikers,
  • een zoekfunctie,
  • navigatiemogelijkheden via menu’s en
  • aanpassen van de opmaak via te kiezen thema’s.

Naast de basis is een CMS meestal uit te breiden met specifieke functionaliteiten via plugins (Wordpress) of modules (Drupal) waarmee een pakket op maat samengesteld kan worden voor, en ook door, de gebruiker. De voordelen van een CMS zijn duidelijk; een site kan eigenlijk niet meer zonder, maar er kleven ook enkele nadelen aan waar rekening mee gehouden moet worden:

  • De mogelijkheden voor een site zijn beperkt tot de mogelijkheden van het CMS.
  • Gebruik van een CMS brengt automatisch een veiligheidsrisico met zich mee. Tijdens bekijken van inhoud en plaatsen van inhoud via formulieren, maakt het CMS connectie met de serverruimte waar de website geplaatst is. Deze connectie is kwetsbaar en kan gehacked worden. Het nemen van de juiste (basis)veiligheidsmaatregelen is daarom van belang.

Een CMS is in diverse varianten verkrijgbaar;  opensource, betaald of online. Een opensource CMS is gratis te downloaden van internet, door ieder te gebruiken, aan te passen en te ontwikkelen.

Open source biedt een aantal voordelen: gratis, in te richten naar wens, te installeren op de eigen serverruimte met een eigen domeinnaam, online support is ruim beschikbaar via de CMS site en fora. Doorgaans bestaat er een grote groep ontwikkelaars die zich bezig houdt met het verder ontwikkelen van de software, zodat het CMS gelijke tred houdt met nieuwe mogelijkheden. Nadeel kan zijn dat niet iedere ontwikkelaar even snel is met innoveren en vernieuwingen pas gebruikt kunnen worden wanneer alles (basis en uitbreidingen) goed samen werkt.

Een online CMS biedt vooral gemak. Een account aanmaken, functies kiezen, opmaak kiezen en vullen maar. Er is weinig eigen inbreng mogelijk en vaak geen eigen domeinnaam hoewel dat soms wel extra aangekocht kan worden.

Drupal en Wordpress zijn voorbeelden van een opensource Content Management Systeem. Wordpress biedt ook een online versie op wordpress.com voor het schrijven van een blog net zoals bv google blogger.