AVG t!p vrij dataverkeer

Vrij dataverkeer.

De AVG is er juist om vrij dataverkeer te garanderen, in deze tijd van steeds verdergaande digitalisering, met in achtneming van het recht van ieder individu op privacy. De AVG is er niet primair om je iets te verbieden. – Overweging 3