AVG t!p verwerkingsregister

Verwerkingsregister.

Het verwerkingsregister (áls je al registerplichtig bent!) moet je uiteindelijk eens kunnen overleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en krijgt van mij dus geen prioriteit vóór 25 mei 2018.