AVG t!p direct marketing

Direct Marketing.

Direct Marketing mag!  Het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke wordt zwaarder gewogen dan het belang van de ontvanger/betrokkene (geen reclame in de inbox). Deze moet wel altijd het recht van bezwaar kunnen uitoefenen. (nieuwsbrief opt-out optie) – art. 6.1 (f)